HS Luba
  Producent hydraulických válců
hledat
Aktuality
ISO 9001:2000
Informujeme, že jsme 16. července 2008 obdrželi certifikát dle normy ISO 9001:2000 v oblasti projektování, výroby a servisu hydraulických servomotorů.

Koncem června 2008 roku byla ve Společnosti ukončena certifikační procedura Systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 a dne 16. července 2008 firma PONAR Lubań Sp. z o. o. obdržela od certifikační jednotky BVQI CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI.
Certifikát systému řízení jakosti, který vlastníme, zahrnuje projektování, výrobu a servis hydraulických servomotorů.
 
NOVÁ VÝROBNÍ HALA
V lednu 2008 byla ukončena II. etapa investice. Do užívání byla předána nová výrobní hala spolu se skladovou základnou a kancelářsko-projekční plochou. Užitková plocha rozšířené části činí 1.413,10m². Stavba nové haly byla výsledkem stále se zvětšující poptávky po hydraulických válcích.


 
NOVÁ VÝROBNÍ HALA
Stavba nové haly je výsledkem stále se zvětšující poptávky po hydraulických válcích. Současně probíhá 2. etapa, ukončení stavby haly se předpokládá 31 října 2007 roku.

Užitková plocha výrobní haly spolu se skladovou základnou bude činit 1234 m2, kdežto kancelářsko-prohejtová plocha - 180 m2. Zahájení užívání výrobní haly se předpokládá na přelomu října a listopadu. 
 
© 2019 PONAR Lubań Sp. z o.o. veškerá práva vyhrazena